Current Issue

No JILID XXI (2019): JURNAL PENYELIDIKAN TEKNOKRAT II
Published: 2020-03-13

Articles

View All Issues

JURNAL PENYELIDIKAN TEKNOKRAT II ialah jurnal yang diterbitkan oleh IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ia adalah suara kebangsaan bagi penyelidikan dan amalan yang berkaitan dengan pendidikan. Jurnal ini berkembang merentasi pelbagai konteks sosial dan budaya serta menyumbang kepada perdebatan dalam peringkat kebangsaan mengenai perkembangan pendidikan secara holistik. Jurnal ini turut memberi penekanan kepada isu-isu dalam pendidikan terkini seperti masalah pembelajaran, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pembangunan mampan, pembelajaran sepanjang hayat serta isu-isu lain yang berkaitan dengan pendidikan secara keseluruhan . Jurnal ini merupakan Jurnal Berwasit. Sidang editor JPT II mempelawa ahli akademik, pensyarah Institut Pendidikan Guru, Politeknik, Matrikulasi dan pelajar pascasiswazah untuk menghantar artikel untuk JURNAL PENYELIDIKAN TEKNOKRAT II.