Mohd Yazid, Mohammad Zahir, Lesta Engkamat, Ngu Toh-Onn, & Ling Ying-Leh, Ph.D.. " Penggunaan Alat Bantu Audio-Visual Dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Pelajar Menghasilkan Produk Umai." Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd) [Online], 3.1 (2022): 52-67. Web. 25 Sep. 2023