Mohd Yazid, M., Engkamat, L., Toh-Onn, N., & Ying-Leh, L. 2022 Nov 22. Penggunaan Alat Bantu Audio-Visual Dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Pelajar Menghasilkan Produk Umai. Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd). [Online] 3:1