Mohd Nawi, Muhammad Zulazizi, Hashim, Azmil, AND Muhamad, Norhisham. " Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan" Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd) [Online], Volume 1 Number 1 (28 August 2020)