Mohd Nawi, Muhammad Zulazizi, Azmil Hashim, Ph.D., & Norhisham Muhamad, Ph.D.. " Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan." Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd) [Online], 1.1 (2020): 73-88. Web. 23 May. 2024