Mohd Nawi, M., Hashim, A., & Muhamad, N. (2020). Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan. Jurnal Sains Sosial Dan Pendidikan Teknikal | Journal Of Social Sciences And Technical Education (JoSSTEd), 1(1), 73-88. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jossted/article/view/10534