MOHD NAWI, Muhammad Zulazizi; HASHIM, Azmil; MUHAMAD, Norhisham. Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan. Jurnal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal | Journal of Social Sciences and Technical Education (JoSSTEd), [S.l.], v. 1, n. 1, p. 73-88, aug. 2020. ISSN 2716-6740. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jossted/article/view/10534>. Date accessed: 23 may 2024.