Pengurusan Kesinambungan Perniagaan dan Pengurusan Risiko: Sebuah Kajian Literatur

  • Zahari Abu Bakar
  • Noorulsadiqin Azbiya Yaacob
  • Zulkifli Mohamed Udin

Abstract

Sebagai impak dari globalisasi dan persaingan sengit dalam perniagaan, risiko organisasi semakin meningkat dan pengurusan risiko telah menjadi sebahagian penting untuk menjamin kejayaan hampir setiap organisasi tanpa mengira jenis perniagaan dan saiznya. Dengan ancaman yang semakin meningkat, Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (Business Continuity Management - BCM) telah muncul dalam pelbagai industri sebagai pendekatan sistematik untuk mengatasi kesan daripada krisis dan bencana. Evolusi awal BCM sejak Perancangan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning - DRP) kepada Perancangan Kesinambungan Perniagaan (Business Continuity Planning - BCP) dan akhirnya sehingga kini, BCM telah membawa kepada beberapa takrifan berbeza yang dikemukakan dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk melihat perkembangan BCM melalui kajian literatur.

References

Al-Shammari, H., & Hussein, R. (2008). Strategic Planning in Emergent Market Organizations: an Empirical Investigation. International Journal of Commerce and Management, 18(1), 47–59.
Belluz, D. (2002, November). Modern Risk Management: Give Your Firm a Risk Profile and Gap Analysis. Camagazine.
Borodzicz, E. P. (2005). Risk, Crisis and Security Management. West Sussex and Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Chapman, C., & Ward, S. (1997). Project Risk Management - Processes, Techniques and Insights. John Wiley & Sons.
Elliott, D., Swartz, E., & Herbane, B. (2010). Business continuity management: a crisis management approach (2nd ed.). New York, USA: Routledge.
Gage, T., & Reinoso, V. (2002). Leading Through Uncertain Times. Journal of Business Strategy, 23(2), 10–11.
Herbane, B., Elliott, D., & Swartz, E. M. (2004). Business Continuity Management: time for a strategic role? Long Range Planning, 37(5), 435–457. doi:10.1016/j.lrp.2004.07.011
Herbane, B. (2010). The evolution of business continuity management: A historical review of practices and drivers. Business History, 52(6), 978–1002. https://doi.org/10.1080/00076791.2010.511185
Jafari, M., Chadegani, A., & Biglari, V. (2011). Effective risk management and company’s performance: investment in innovations and intellectual capital using behavioural and practical approach. International Research Journal of Finance and Economics, 3(15), 780–786. doi:10.5897/JEIF11.123
Krell, E. (2006). Business Continuity: Creating a Framework for Success. CMA Management, 79(8), 30–33.
Kubitscheck, V. (2001). Business Discontinuity-A Risk Too Far. Balance Sheet, 9(3), 33–38.
ParvizRad, P. (2002). From performance measurement to performance management. In 3rd international conference on performance management. Tehran.
Vaid, R. (2008). How are Operational Risk and Business Continuity Coming Together as a Common Risk Management Spectrum? Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 2, 330–340.
Viner, P. (2007). Operational Risk Management IN: The Definitive Handbook Of Business Continuity Management. (A. Hiles, Ed.) (2nd ed.). England: John Wiley & Sons Ltd.
Published
2021-12-01
How to Cite
ABU BAKAR, Zahari; YAACOB, Noorulsadiqin Azbiya; MOHAMED UDIN, Zulkifli. Pengurusan Kesinambungan Perniagaan dan Pengurusan Risiko: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Dunia Perniagaan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 10-16, dec. 2021. ISSN 2710-5792. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpn/article/view/16399>. Date accessed: 10 aug. 2022.
Section
Articles