Amran, N., & Buang, N. (2022). Hubungan Kualiti e-Perkhidmatan Syarikat Penghantar Makanan dengan Kesetiaan Pelanggan. Jurnal Dunia Perniagaan, 4(1), 1-15. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpn/article/view/17363