Persepsi Staf Terhadap Pelaksanaan Dress Down Day di Kolej Komuniti Kuching

  • Nur Syazwanie Abdul Rahman
  • Rozaifis Rofiei

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi staf terhadap pelaksanaan Dress Down Day di Kolej Komuniti Kuching semasa Program Bulan Pembangunan Kompetrensi Staf 2022 serta kesan pelaksanaan Dress Down Day terhadap prestasi kerja staf Kolej Komuniti Kuching. Pelaksanaan Dress Down Day di Kolej Komuniti Kuching sempena Program Bulan Pembangunan Kompetensi staf merupakan salah satu inisiatif dari Unit Latihan dan Pembangunan Staf untuk memupuk perasaan keseronokkan bekerja dalam kalangan staf. Pembaharuan melalui idea idea ini merupakan suara antara kedua pihak iaitu pekerja dan dipersetujui oleh majikan. Matlamatnya adalah untuk mengubah persepsi pekerja terhadap majikan mahupun pengurusan disesebuah organisasi. Sampel kajian adalah terdiri daripada 50 staf Kolej Komuniti Kuching yang sedang berkhidmat semasa Program Dress Down Day dijalankan. Keseluruhannya, kesan pelaksanaan Dress Down Day mendapat maklumbalas yang baik dari staf Kolej Komuniti Kuching berdasarkan majority min untuk setiap item soalan berada tahap sangat setuju.

References

Akgeyik, T. (2007). Fun at workplace in Turkey:(A survey). Review of Business Research, 7(5), 11-18.
Azlah, A., Thahirah, Rozeyta O., & Noor Suziani. (2009). Keberkesanan Latihan di Kalangan Kakitangan Kumpulan Sokongan di Pejabat Setiausaha Kerajaan negeri Kedah Darulaman. Human Resource Development Quarterly, UTM, 7 (1): 5-29
Baharum, S., Sawai, J. P., & Rathakrishnan, R. B. (2006). Hubungan antara komunikasi dalam organisasi dengan kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen kerja. Jurnal Kemanusiaan, 4(1).
Ishak, S. I. D., Hussin, H., Azmi, A. A., Ishak, A. S., Zainal, N. A., & Razak, N. A. Kepentingan Kepuasan Kerja Dalam Kehidupan Bekerja.
Karl, K., Peluchette, J., Hall-Indiana, L., & Harland, L. (2005). Attitudes toward workplace fun: A three sector comparison. Journal of Leadership & Organizational Studies, 12(2), 1-17.
Morteza Soltani. (2015). Organizational Commitment and HRM practices, an analytical approach. 2 (9): 1465-1472.
Nazihah Omar, Ahmad Azman, & Syed Izzaddin Syed Jaafar. (2011). Hubungan Antara Kepuasan Ganjaran dan Demografi dengan Komitmen Terhadap Organisasi: Satu Kajian di Lembaga Pertubuhan Pelada
Peluchette, J. V., Karl, K., & Rust, K. (2006). Dressing to impress: Beliefs and attitudes regarding workplace attire. Journal of business and psychology, 21(1), 45-63.
Peluchette, J.V. and Karl, K. (2007), The impact of workplace attire on employee self-perceptions. Human Resource Development Quarterly, 18: 345-360. https://doi.org/10.1002/hrdq.1208
Tolani, K. (2018). Role of attire at workplace: women managers. HELIX, 8(6), 4134-4138.
Yates, D. A., & Jones, G. E. (1998). Casual dress days: Are there bottom-line impacts? Organization Development Journal, 16, 107-112.
Published
2022-12-01
How to Cite
ABDUL RAHMAN, Nur Syazwanie; ROFIEI, Rozaifis. Persepsi Staf Terhadap Pelaksanaan Dress Down Day di Kolej Komuniti Kuching. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 13-20, dec. 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/20607>. Date accessed: 07 feb. 2023.
Section
Articles