Ismail, Nor Asmat, AND Abdul Rahim, Zulkifli. " ANALISIS SUBSIDI SEKTOR PADI DAN KESANNYA KEPADA PENDAPATAN PETANI PADI DI KAWASAN PENGAIRAN MUDA" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 1 Number 1 (15 June 2019)