Ismail, Nor Asmat, & Zulkifli Abdul Rahim. " ANALISIS SUBSIDI SEKTOR PADI DAN KESANNYA KEPADA PENDAPATAN PETANI PADI DI KAWASAN PENGAIRAN MUDA." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 1.1 (2019): 1-9. Web. 11 Aug. 2022