Ismail, N., & Abdul Rahim, Z. 2019 Jun 15. ANALISIS SUBSIDI SEKTOR PADI DAN KESANNYA KEPADA PENDAPATAN PETANI PADI DI KAWASAN PENGAIRAN MUDA. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 1:1