Hasbullah, Madiha, Masri, Masidah, AND Mohd Salleh, Norhidayah. " Tekanan Dan Prestasi Kerja Semasa Pandemik Covid 19: Satu Kajian Kes Di Politeknik Malaysia" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)