Hasbullah, Madiha, Masidah Masri, & Norhidayah Mohd Salleh. " Tekanan Dan Prestasi Kerja Semasa Pandemik Covid 19: Satu Kajian Kes Di Politeknik Malaysia." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 111-120. Web. 8 Aug. 2022