Hasbullah, M., Masri, M., & Mohd Salleh, N. 2022 May 1. Tekanan Dan Prestasi Kerja Semasa Pandemik Covid 19: Satu Kajian Kes Di Politeknik Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1