Johari, Mohammad Arif, Ahmad, Sa’odah, AND Ismail, Zanariah. " Konflik Kerja-Keluarga, Sokongan Sosial Keluarga Dengan Depresi Dalam Kalangan Anggota Polis Di Jabatan Siasatan Jenayah Di Selangor" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)