Johari, M., Ahmad, S., & Ismail, Z. (2022). Konflik Kerja-Keluarga, Sokongan Sosial Keluarga Dengan Depresi Dalam Kalangan Anggota Polis Di Jabatan Siasatan Jenayah Di Selangor. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 97-110. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18108