JOHARI, Mohammad Arif; AHMAD, Sa’odah; ISMAIL, Zanariah. Konflik Kerja-Keluarga, Sokongan Sosial Keluarga Dengan Depresi Dalam Kalangan Anggota Polis Di Jabatan Siasatan Jenayah Di Selangor. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 97-110, may 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18108>. Date accessed: 11 aug. 2022.