Mohd Ali, Nurhazwani, Mansur, Mustazar, AND Shahiri, Hazrul Izuan. " Kesan Kos Input Pengeluaran Terhadap Perubahan Harga Minyak Masak Sawit di Malaysia" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)