Mohd Ali, N., Mansur, M., & Shahiri, H. (2022). Kesan Kos Input Pengeluaran Terhadap Perubahan Harga Minyak Masak Sawit di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 85-96. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18107