Md Yunus, N., Berahim, N., Abd Hamid, M., Mohd Ali, H., Zainudin, A., Mohamed Razali, M., Mohd Yusoff, N., & Md Azmi, F. (2022). Kaedah Pelaksanaan Cukai Tanah Terbiar Bagi Merancakkan Pembangunan Tanah Terbiar. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 72-84. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18106