MD YUNUS, Norhidayah et al. Kaedah Pelaksanaan Cukai Tanah Terbiar Bagi Merancakkan Pembangunan Tanah Terbiar. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 72-84, may 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/18106>. Date accessed: 08 aug. 2022.