Ibrahim, Zanariah, Sidek, Zalifah, Ismail, Mohd Hamry, Arshad, Zaiton, AND Bahador, Zulaili. " Impak Lakuan Bahasa Dalam Komunikasi Organisasi: Satu Tinjauan" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)