Ibrahim, Zanariah, Zalifah Sidek, Mohd Hamry Ismail, Zaiton Arshad, & Zulaili Bahador. " Impak Lakuan Bahasa Dalam Komunikasi Organisasi: Satu Tinjauan." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 61-71. Web. 8 Aug. 2022