Ibrahim, Z., Sidek, Z., Ismail, M., Arshad, Z., & Bahador, Z. 2022 May 1. Impak Lakuan Bahasa Dalam Komunikasi Organisasi: Satu Tinjauan. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1