Abdul Rahman, Siti Fatimah. " Garis Panduan Islam Dalam Menghindari Gangguan Seksual Di Tempat Kerja." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 50-60. Web. 8 Aug. 2022