Abdul Rahman, S. 2022 Apr 1. Garis Panduan Islam Dalam Menghindari Gangguan Seksual Di Tempat Kerja. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1