Abdul Aziz, Enizahura. " Potensi Dialog dalam Memperkasa Agenda ‘Keluarga Malaysia’: Satu Analisis." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 42-49. Web. 8 Aug. 2022