Sobian, Azrina, AND Awang, Norkumala. " Populasi Bandar dan Peningkatan Sisa Makanan: Ancaman terhadap Sekuriti Makanan" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 March 2022)