Sobian, Azrina, & Norkumala Awang. " Populasi Bandar dan Peningkatan Sisa Makanan: Ancaman terhadap Sekuriti Makanan." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 31-41. Web. 8 Aug. 2022