Sobian, A., & Awang, N. 2022 Mar 1. Populasi Bandar dan Peningkatan Sisa Makanan: Ancaman terhadap Sekuriti Makanan. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1