Sobian, A., & Awang, N. (2022). Populasi Bandar dan Peningkatan Sisa Makanan: Ancaman terhadap Sekuriti Makanan. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 31-41. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17381