SOBIAN, Azrina; AWANG, Norkumala. Populasi Bandar dan Peningkatan Sisa Makanan: Ancaman terhadap Sekuriti Makanan. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 31-41, mar. 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17381>. Date accessed: 12 aug. 2022.