Abdul Aziz, Hafsah, AND Ali, Kalsom. " Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi Terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 March 2022)