Abdul Aziz, Hafsah, & Kalsom Ali. " Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi Terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 23-30. Web. 12 Aug. 2022