Abdul Aziz, H., & Ali, K. 2022 Mar 1. Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi Terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1