Abdul Aziz, H., & Ali, K. (2022). Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi Terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 23-30. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17380