ABDUL AZIZ, Hafsah; ALI, Kalsom. Kesan Pengantaraan Pemerkasaan Psikologi Terhadap Perkongsian Pengetahuan dan Tingkah Laku Inovatif Pekerja. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 23-30, mar. 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17380>. Date accessed: 08 aug. 2022.