Johari, Hadijah, Alif Nordin, & Zaidi Fadzil. " Kajian Kes Aplikasi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) dalam Menangani Isu Tekanan." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 9-22. Web. 8 Aug. 2022