Johari, H., Nordin, A., & Fadzil, Z. 2022 Mar 1. Kajian Kes Aplikasi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) dalam Menangani Isu Tekanan. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1