Johari, Hadijah, AND Muhamad Nasir, Ehsan. " Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 4 Number 1 (1 March 2022)