Johari, Hadijah, & Ehsan Muhamad Nasir. " Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia." Jurnal Dunia Pengurusan [Online], 4.1 (2022): 1-8. Web. 12 Aug. 2022