Johari, H., & Muhamad Nasir, E. 2022 Mar 1. Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan. [Online] 4:1