Johari, H., & Muhamad Nasir, E. (2022). Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan, 4(1), 1-8. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17378