JOHARI, Hadijah; MUHAMAD NASIR, Ehsan. Amalan Etika Dan Isu Perundangan Dalam Kalangan Pegawai Bomba Di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-8, mar. 2022. ISSN 2682-8251. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/17378>. Date accessed: 15 aug. 2022.