Mansor, Siti Mardhiyah, Mydin Kutty, Faridah, AND Amat, Salleh. " Hubungan Antara Penghargaan Kendiri Dengan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Kanak-kanak Di Pedalaman Pulau Tioman" Jurnal Dunia Pengurusan [Online], Volume 3 Number 1 (1 March 2021)