Mansor, S., Mydin Kutty, F., & Amat, S. (2021). Hubungan Antara Penghargaan Kendiri Dengan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Kanak-kanak Di Pedalaman Pulau Tioman. Jurnal Dunia Pengurusan, 3(1), 159-169. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/12550