Fokus Penilaian Alternatif (PALT) Sains Kejuruteraan

  • Fatma Azura Mamat

Abstract

Fokus Penilaian Alternatif (PAlt) sains kejuruteraan adalah merupakan bengkel penguasaan topik-topik kursus sains kejuruteraan di Politeknik Kuching Sarawak.  Kajian ini bertujuan untuk mengatasi masalah pelajar yang lemah dalam kursus sains kejuruteraan.  Seramai 72 pelajar dijadikan peserta kajian untuk mengikuti bengkel Fokus PAlt.  Pelajar ini dipilih berdasarkan penilaian test bagi kursus sains kejuruteraan yang mendapat keptusan dibawah 50%.  Data ini dianalisis berdasarkan keputusan soalan pre test dan post test.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa 56% sahaja ketepatan kelas menggunakan aplikasi quizziz. Manakala setelah program ini dilaksanakan didapati nilai ketepatan kelas bagi soalan post test telah meningkat menjadi 75%.  Kajian ini membuktikan bahawa bengkel Fokus PAlt dapat meningkatkan pemahaman pelajar dan dapat membantu pelajar mengatur strategi kaedah menjawab PAlt dengan berkesan.

References

Ugartini Magesvaran (2021). Tahap Pengetahuan Dan Kekangan Yang Dihadapi Oleh Guru
Bahasa Melayu Ketika Menggunakan Aplikasi Google Meet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM, 11(2), 2180-4842.
Mayer, R. E., & Massa, L. J. (2003). Three Facets of Visual and Verbal Learners: Cognitive Ability, Cognitive Style, and Learning Preference. Journal of Educational Psychology, 95(4), 833-846.
Omar Zin. (2021, 20 September). Lebih 90 peratus IPT bersedia teruskan PdP dalam talian. Utusan Malaysia Online. Bahan diakses pada 29 November 2022, daripada https://www.utusan.com.my/berita/2021/09/laporan-parlimen-lebih-90-peratus-ipt-bersedia-teruskan-pdp-dalam-talian/
Arwansyah bin Kirin1, Faisal bin Husen Isma’il, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Che Adenan bin Mohammad (2021). Pengajaran dan Pembelajaran Metode Face to Face dan Pjj Online: Perbandingan dan Impak terhadap Students UTHM Johor Malaysia Semasa Pandemi Covid-19. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 4(1), 2654-6477.
Published
2023-03-01
How to Cite
MAMAT, Fatma Azura. Fokus Penilaian Alternatif (PALT) Sains Kejuruteraan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 36-40, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21670>. Date accessed: 21 may 2024.
Section
Articles