Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Microsoft Teams Dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Secara Dalam Talian

  • Tan Hua An UniKL MSI
  • Tan Tiam Lai

Abstract

Demi membendung dan mencegah penularan pandemik Covid-19, pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara dalam talian telah menjadi pilihan utama di sektor Pendidikan. Peralihan daripada PdP secara bersemuka kepada PdP secara dalam talian telah mengubah corak PdP penuntut di institusi pengajian tinggi. Perubahan ini juga membawa kesan dan cabaran kepada pelajar. Kini PdP secara dalam talian telah menjadi satu keperluan dalam norma baharu untuk memastikan kelestarian dan kesinambungan pembelajaran pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran bahasa Mandarin secara dalam talian. Soal selidik digunakan sebagai instrumen. Sampel kajian ini adalah seramai 80 orang pelajar yang telah mengikuti kursus bahasa Mandarin 1 dan Mandarin 2 bagi dua semester berturut-turut di Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute (UniKL MSI), Kulim, Kedah. Kajian ini mendapati bahawa persepsi adalah memberangsangkan. Penggunaan Microsoft Teams untuk belajar bahasa Mandarin mendapat maklum balas positif daripada pelajar.

References

Chen, C.L. (2005). Duiwai Hanyu Jiaoxue Gailun. Shanghai: Fudan Press.
Chung, E., Noor, N. M., & Vloreen Nity Mathew (2020). Are You Ready? An Assessment of Online Learning Readiness among University Students. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 9(1), 301–317.
Fuad Mohamed Berawi (2017). Metodologi Penyelidikan: Panduan Menulis Tesis. Sintok: Penerbit UUM.
Jamil Ahmad (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan Di Kalangan Guru Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Khairul Izwan Abdul Wahab & Zulkurnain Hassan (2021). Kebolehlaksanaan Pembelajaran Melalui Aplikasi Microsoft Teams di Kolej Komuniti Kota Marudu, Sabah. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 1(10), 1-14.
Mazidah Musa & Nor Aidawati Abdillah (2021). Penggunaan Google Meet dalam Proses Pengajaran Pembelajaran di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Journal of Modern Education, 3(8), 104-113.
Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Penerbit UTM.
Muhammad Izuan Abd Gani, Nur Aina Abdulah & Nur Hafizah Abd Aziz (2020). Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Microsoft Teams Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Sepanjang Pandemik Covid-19. E-Proceeding Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains, 718-728.
Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya Dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. Shah Alam: SIG: e-Learning@CS, 23-30.
Noor Syaheerah Hamdan & Tajul Arifin Muhammad (2021). Motivasi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kuala Lumpur Dan Keterlibatan Pelajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Sepanjang Tempoh Pandemik Covid-19. 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Engineering (ICESE 2021).
Nor Hidayati Mokhtar (2020). Pembelajaran Atas Talian Untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat. Akses: https://news.utm.my/ms/2020/04/pembelajaran-atas-talian-untuk-pembelajaran-sepanjang-hayat/
Nor Musfirah Mohamad (2021). Cabaran Pedagogi Norma Baharu Di Kolej Universiti Islam Perlis (Kuips) Ketika Pandemik Wabak Koronavirus Covid-19. Jurnal Pengajian Islam, 243-254.
Norhafinas Abd Latib, Mohd Nizam Edrusi & Junaidah Muhamad (2021). Pembelajaran Matematik Secara Atas Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Journal of Modern Education, 3(8), 91-103.
Roziyaliney Muhammad, Haris Fadillah Hasan & Norwahida Saamri (2021). Persediaan Terhadap Penggunaan MS Teams Sebagai Platform Utama PdPDT Di Kalangan Pelajar JTMK PMS. Journal of Modern Education, 3(8), 138-148.
Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat (2020). Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Shah Alam: SIG: e-Learning@CS, 14-22.
Siti Nurshahidah Sah Allam, Mohd Sufiean Hassan, Rosilawati Sultan Mohideen, Aini Faezah Ramlan & Rusydi Mohd Kamal (2020). Online Distance Learning Readiness During Covid-19 Outbreak Among Undergraduate Students. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, Vol. 10, No. 5, 642-657.
Siti Syahida Ahmad (2020). Kajian Maklum Balas Pelajar Sijil Pengoperasian Perniagaan Terhadap Pembelajaran Secara Dalam Talian Menggunakan Microsoft Teams Di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Education and Pedagogy, 2(4), 391-406.
Tan, H.A. & Tan, T.L. (2022). Kesediaan Dan Persepsi Pelajar Kursus Bahasa Mandarin Di Universiti Teknikal Terhadap Pembelajaran Atas Talian. Jurnal Dunia Pendidikan, v. 4, n. 1, p. 77-85.
Published
2023-04-01
How to Cite
HUA AN, Tan; TIAM LAI, Tan. Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Microsoft Teams Dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Secara Dalam Talian. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 532-543, apr. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21495>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles